Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

PrintWwftMeer informatie


De wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme (Wwft) verplicht tot identificatie en melding
van ongebruikelijke transacties.Nederlandse Orde van Advocaten

De overheid - Ministerie van Financiën

Back