G YÖMÖREI
ADVOCAAT EN BELASTINGKUNDIGE

 

 

 

CORPORATE AND TAX LITIGATION

 

 

 


Mr Z.B. (Zsiga) Gyömörei
Advocaat en belastingkundigen sinds 1990
Print
PraktijkgebiedenOpleidingLidmaatschappen

Contact
ondernemingsrecht
fiscaal recht
procesrecht

Universiteit Leiden, 1988, civiel recht
Universiteit Leiden, 1991, fiscaal recht
Grotius Academie, 1995, specialistenopleiding insolventierecht

Nederlandse Orde van Advocaten
Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen
Vereniging voor Belastingwetenschap
Vereniging Corporate Litigation
Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

E gyomorei@gyomorei.nl
T +31(0)70 3122066 (algemeen)
T +31(0)70 3122062 (direct)
M +31(0)622 998 944

Next

 

 

 

 

Zeestraat 94a   2518 AD Den Haag   Telefoon 070 – 3122066   Fax 070 – 3459343   Website: www.gyomorei.nl

KvK-nr. 2737 4023   BTW-nr. NL001710860B16  

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.